Informacje prawne

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych będzie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie 33-100, Przemysłowa 27, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000038263, REGON 851778568, NIP 8732801502. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w rejestracji. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas prowadzenia działalności gospodarczej. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji.

 

Pliki Cookie

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby analizować ruch na stronie i prowadzić działana marketingowe. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.